WiseAccounting - Kirjanpito

Automatisoitu kirjanpito, missä myynnit, ostot ja palkat menevät omille tileilleen ilman perinteistä kirjanpitotyötä.

WiseEconomyn kirjanpito-osio pitää sisällään paljon automaattisia toimintoja, jotka vähentävät käyttäjän käsin tekemää työmäärää. Kirjanpidon etusivu näyttää tiiviin yhteenvedon yrityksen liikevaihdosta ja tuloksesta olemassa olevalla tilikaudella ja vertailun vuoksi samat edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Näin vain yhdellä silmäyksellä selviää tilanteen kehittyminen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kaikki myynti-, osto- ja palkkalaskut kirjautuvat järjestelmässä automaattisesti oikeille tileilleen.

Kirjanpitäjän/taloushallinnon asiantuntijan tehtävänä onkin vain aika ajoin tarkastaa, että kaikki kirjaukset ovat menneet oikein. Tätä työtä helpottamaan kirjanpidon etusivulle on luotu virheellisten tositteiden esilletuonti. Kaikki tositteet, jotka sisältävät virheen, ovat näin ollen heti nähtävissä eikä niitä tarvitse lähteä etsimään järjestelmästä. Virheelliset tositteet eritellään tositteessa ilmenevän virheen perusteella kolmeen eri kategoriaan:

  • Täsmäytettävät tositteet (tiliöintirivien summat eivät täsmää)
  • Puutteelliset tositteet (tositteessa on puutteellinen tiliöinti, tai esim. yksi tili puuttuu kokonaan)
  • Tositteet, joiden verokoodi ei vastaa alv kantaa (verokoodin ollessa virheellinen).

Järjestelmä pitää sisällään seuraavat kirjanpidon raportit, joiden avulla kirjanpidon seuraaminen on ajantasaista:

  • Tuloslaskelma
  • Tase
  • Pääkirja
  • Päiväkirja
  • Tosite -raportti
  • Alv-laskelma

Raportit -osiossa voi lisäksi hallinnoida tilikausia. Tilikartta löytyy omana välilehtenään ja siellä voi hallinnoida sekä lisätä uusia tilejä ja tiliryhmiä.

Tuloslaskelman sekä taseen tarkastelu on tehty WiseEconomyssa mahdollisimman yksinkertaiseksi. Raporteilta saa muutamalla klikkauksella haettua toteumat kuukausittain, kvartaaleittain sekä vuosittain. Myös erillisten tilikausien toteumien vertailu keskenään on helppoa ja esimerkiksi saman kuukauden toteumien vertaaminen kahdella eri tilikaudella on toteutettu järkevästi.

Raportteihin upotettujen linkkien avulla on mahdollista porautua tilikohtaiseen tapahtumien erittelyyn sekä yksittäisille laskuille ja tositteille. Tapahtumat muodostuvat päiväkirja, pääkirja sekä tosite -raporteille päivämääräjärjestyksessä. Kyseisillä listoilla on myös eritelty tapahtuman verokoodi sekä veroprosentti, mikä tekee kokonaisuudesta hyvin selkeän.

Alv-laskelmalle muodostuvat halutun ajanjakson maksettavat sekä vähennettävät verot. Järjestelmä laskee automaattisesti maksettavan tai palautukseen oikeuttavan veron. Raportti erittelee kyseisellä ajanjaksolla käytetyt verokannat ja tietyn verokannan muodostumisen tarkastelu sekä virheiden etsiminen on helppoa. Tämän lisäksi raportit sisältävät monia käytön helpottamiseksi luotuja ominaisuuksia.

Muut taloushallinnon työkalut

WiseInvoice - Myyntilaskut

Automatisoidut laskutus- ja perintäratkaisut monipuolisella analytiikalla.

Lue lisää

WiseBill - Ostolaskut

Sähköinen ostolaskujen käsittely: pysy aina ajantasalla ostolaskujen tilasta ja käsittele ne helposti sekä joustavasti.

Lue lisää

WisePay - Palkkajärjestelmä

Tulorekisteriohjatussa WiseEconomyn WisePay-palkkaosiossa saa laskettua helposti ja kattavasti työntekijöiden palkat.

Lue lisää


Automatisoidut myynnin ja taloushallinnon ratkaisut

Edistykselliset WiseEconomy- myynnin ja taloushallinnon työkalut, jotka toimivat täydellisesti yhdessä CRM-ohjatusti markkinointiviestinnän työkalujemme kanssa.

Lue lisää