WisePay - Palkkajärjestelmä | WiseNetwork Oy

WisePay - Palkkajärjestelmä

Tulorekisteriohjatussa WiseEconomyn WisePay-palkkaosiossa saa laskettua helposti ja kattavasti työntekijöiden palkat.

Palkkaosion avulla palkkasopimusten muodostaminen ja palkanmaksu on tehty helpoksi. Työntekijöiden palkat, niiden sivukulut sekä ennakonpidätykset ovat helposti yrityksestä vastaavien henkilöiden seurattavissa. Palkkojen kokonaiskustannusten helppo seurattavuus tukee yritysjohdon päätöksentekoa esimerkiksi uuden työntekijän palkkaamisessa.

WisePay-palkkaosio saadaan piilotettua roolien avulla niin, että vain palkkoja laskevat henkilöt sekä yritysjohto pääsevät niitä tarkastelemaan. Palkkaa saavien henkilöiden palkkalaskelma puolestaan muodostuu järjestelmään kuukausittain henkilön omien tietojen taakse.

WisePay pitää sisällään seuraavat välilehdet:

  • Palkkatuotteet
  • Palkkasopimukset
  • Palkkalaskut

Palkkatuotteet-välilehdelle voidaan muodostaa erilaisia yrityksen käyttämiä palkkatuotteita, kuten kuukausipalkka, tuntipalkka tai palkan lisät. Kaikki vaadittavat palkan lajit haetaan tulorekisterin palkkakoodien perusteella, joka edesauttaa kuukausittain palkoista tehtävien tulorekisteri-ilmoitusten tekemistä.

Palkkasopimukset-välilehdellä luodaan kaikkien yrityksen työntekijöiden palkkasopimukset. Palkkasopimuksen tekeminen on tehty selkeäksi ja valmiiksi tehdyt palkkatuotteet edesauttavat palkkaominaisuuksien helppokäyttöisyyttä. Jokaisen työntekijän palkka lasketaan aina palkkasopimuksen kautta ja laskennan tueksi luotu automatiikka varmistaa palkanlaskennan paikkansapitävyyden.

Palkkalasku pitää sisällään tarkastus- ja hyväksyntäominaisuudet, samalla tavalla kuin ostolaskuilla. Maksum tapahtuessa data siirtyy automaattisesti kirjanpidon henkilöstökulujen tileille.

Tutustu muihin taloushallinnon työkaluihin

WiseInvoice - Myyntilaskut

Automatisoidut laskutus- ja perintäratkaisut monipuolisella analytiikalla.

Lue lisää

WiseBill - Ostolaskut

Sähköinen ostolaskujen käsittely: pysy aina ajantasalla ostolaskujen tilasta ja käsittele ne helposti sekä joustavasti.

Lue lisää

WiseAccounting - Kirjanpito

Automatisoitu kirjanpito, missä myynnit, ostot ja palkat menevät omille tileilleen ilman perinteistä kirjanpitotyötä.

Lue lisää


Automatisoidut myynnin ja taloushallinnon ratkaisut

Edistykselliset WiseEconomy- myynnin ja taloushallinnon työkalut, jotka toimivat täydellisesti yhdessä CRM-ohjatusti markkinointiviestinnän työkalujemme kanssa.

Lue lisää