WiseIntranet – Intra- ja Extranet

Roolien hallinnan avulla rakennetut sisällöt rajoitetulla luku- ja muokkausoikeudella
Järjestelmään voidaan rakentaa useita erilaisia rooleja, joilla on erilaisia luku- ja muokkausoikeuksia.
Järjestelmään voidaan rakentaa useita erilaisia rooleja, joilla on erilaisia luku- ja muokkausoikeuksia.

Intra- ja Extranetratkaisut rakennetaan roolihallinnan avulla

WiseIntranet toimii samalla julkaisujärjestelmällä nettisivujen kanssa. Intranet/Extranet -ratkaisumme perustuu luku- ja muokkausoikeuksiin, joita voidaan hallinnoida WiseCRM roolihallinnan avulla. Intranetin toimiminen samassa järjestelmässä helpottaa merkittävästi yrityksen sisäistä tiedottamista, sillä tärkeistä asioista voidaan koostaa ja lähettää helposti erilaisia uutiskirjeitä ja tiedotteita.

WiseCRM mahdollistaa hyvin yksityiskohtaisten käyttöoikeustasojen luomisen roolien hallinnan avulla. Käyttöoikeus voidaan rajata koskemaan tiettyjä järjestelmän osa-alueita tai jopa yksittäisten toimintojen käyttöoikeutta. Tietyt sisällöt voidaan siis asettaa näkymään vain kirjautuneelle ja lukuoikeuden omaavalle käyttäjälle. Tällä menetelmällä esimerkiksi kanta-asiakkaille ja yhteistyökumppaneille voidaan tarjota yksityisiä sisältöjä.


Lue myös nämä:


WiseCRM -asiakkuudenhallinta kokoaa kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot keskitetysti yhteen paikkaan, mistä ne ovat helposti järjestelmän kaikkien muiden toimintojen käytettävissä. WiseCRM:n ainutlaatuisuus muodostuu kaksisuuntaisesta tietojen siirrosta kaikkien järjestelmän toiminnallisuuksien välillä.

WiseCRM - asiakkuudenhallinta helpoksi

WiseCRM on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä työkalu yritysten asiakkuuksien hallintaan. Luvassa on täsmällisempää markkinointia, enemmän myyntiä ja tyytyväisempiä asiakkaita - helposti ja toimivasti!

Lue lisää


Kokonaisvaltainen ratkaisu yritysten liiketoiminnan digitalisointiin

WisePlatform on CRM-ohjattu järjestelmä yritysten asiakkuuksien hallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon.

Lue lisää