WiseCRM - asiakkuudenhallinta helpoksi

WiseCRM on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä työkalu yritysten asiakkuuksien hallintaan. Luvassa on täsmällisempää markkinointia, enemmän myyntiä ja tyytyväisempiä asiakkaita - helposti ja toimivasti!

WiseCRM -asiakkuudenhallinta kokoaa kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot keskitetysti yhteen paikkaan, mistä ne ovat helposti järjestelmän kaikkien muiden toimintojen käytettävissä. WiseCRM:n ainutlaatuisuus muodostuu kaksisuuntaisesta tietojen siirrosta kaikkien järjestelmän toiminnallisuuksien välillä: CRM jakaa tietonsa kaikkien muiden WisePlatformin työkalujen käyttöön ja vastaavasti kaikki järjestelmän työkalut kerryttävät tietoja CRM:ään.


WiseCRM on kehittämäämme WisePlatform-tuotekokonaisuuteen kuuluva helppokäyttöinen ja looginen CRM-järjestelmä, joka aidosti toimii. WiseCRM kokoaa kaikki asiakkuudenhallinnassa tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Mikäli yrityksesi tavoitteena on saada aikaan kohdennetumpaa markkinointia, enemmän liidejä ja kauppoja sekä parempi kuva asiakkaista, on järjestelmämme sinua varten.

Nykypäivän asiakkuudenhallintaa parhaimmillaan

Kaikilla sama tieto asiakkaasta

WiseCRM toimii WisePlatform-järjestelmän "aivoina", ohjaten koko järjestelmän toimintaa. Se valjastaa asiakkuudenhallinnan koko organisaation käyttöön syventäen vuorovaikutusta eri toimintojen välillä: markkinointi, myynti, taloushallinto ja asiakaspalvelu saavat kaikki saman tiedon asiakkaista. Kaikkinensa tämä tarkoittaa parempaa asiakaspalvelua, parempaa asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta myös suurempaa asiakaspysyvyyttä.

Saumaton yhteistyö markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalujen kanssa

WiseCRM:n ainutlaatuisuus muodostuu kaksisuuntaisesta tietojen siirrosta kaikkien järjestelmän toiminnallisuuksien välillä: WiseCRM:n kautta kohdistetaan kaikki yrityksestä/yhteisöstä ulospäin tapahtuva viestintä. Vastaavasti kaikki järjestelmän kautta tehdyt myynnin ja markkinoinnin toiminnot (uutiskirjeen tilaukset, kyselyt, tutkimukset) kerryttävät asiakastietoja CRM:ään. WisePlatformia käyttämällä kaikki tietojen käsittely tapahtuu yhdessä ja samassa järjestelmässä ilman ulkopuolisia integraatioita. Näin varmistuu, että kaikki toteutuu myös täysin GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kattava asiakashistoria kaikkine tietoineen

WiseCRM:stä löytyy kaikki asiakassuhteen hoidon kannalta oleelliset tiedot. Sinne tallentuu koko asiakashistoria, kuten verkkokauppaostokset, lähetetyt tarjoukset ja markkinointisähköpostit, toteutuneet sopimukset, myynti- ja ostolaskut, erilaiset ilmoittautumiset sekä vastaukset kyselyihin ja asiakastutkimuksiin.

Kun kaikki asiakastieto on helposti löydettävissä ja kaikkien saatavilla, voidaan turvata asiakkaan hyvä jatkohoito, vaikka omassa organisaatiossa tapahtuisi yllättäviä henkilövaihdoksia.

WiseCRM toimii apuna myös roolien määrittelyssä, sillä sen avulla jaetaan mm. erilaiset luku- ja käyttöoikeudet asiakasryhmille sekä henkilökunnalle.

Helppokäyttöinen ja looginen

Kaikessa tuotekehityksessämme olemme panostaneet erityisesti WisePlatform-järjestelmän helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen. Tämä toteutuu myös WiseCRM:ssä.


WiseCRM:n toiminta

CRM-valikko on jaettu kontakteihin, työhön ja asetuksiin.

"Kontaktit"-päävalikko
 • Kontaktit jakautuvat yrityksiin ja henkilöihin.
  • Yrityksiin voidaan liittää yrityksiä, tällöin yrityskortilla näkyy konsernirakenne.
  • Henkilö voi olla useassa yrityksessä ja useassa ryhmässä.
 • Yrityksille ja yhteisöille on seuraavat välilehdet: ​​​​​​​
  • Aktiviteetit
   • puhelu, mahdollisuus kirjata puhelut muistiinpanoilla
   • sähköposti, sähköpostiyhteys analytiikalla, normaali sähköposti tai uutiskirjepohja
   • tapaaminen, tapaamisen kirjaus, siirtyy valinnan mukaan henkilökohtaiseen tai yhteisökalenteriin
   • muistiinpano
   • Henkilöt, yritykseen tai yhteisöön liitettävät henkilöt
   • Laskutus, laskutus yhteystiedot
   • Toimittaja, tavarantoimittajatiedot
 • Henkilöillä seuraavat välilehdet:
  • aktiviteetit, yhteenveto henkilölle suoritetuista aktiviteeteistä
  • viestintä, yhteenveto henkilölle suoritetusta viestinnästä
  • yksityisyys (GDPR) mukainen

"Työ"-päävalikko

 • tehtävät, organisaation tehtäväluettelo ja niiden tilat
 • kalenteri, julkinen, yhteisö ja henkilökohtainen kalenterinäkymä

"Asetukset"-päävalikko

 • tagikartta, organisaation määrittelemä tagikartta kontaktien segmentointiin.
 • Roolien hallinta, rajatut käyttöoikeudet kaikkiin järjestelmän osa-alueisiin​​​​​​​

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme? - ota yhteyttä

Me WiseNetworkillä haluamme auttaa yrityksiä toimimaan helpommin ja tehokkaammin sekä kasvattamaan liiketoimintaansa. Ota meihin yhteyttä parhaaksi katsomallasi tavalla, niin laitetaan yrityksesi digitaaliset työkalut kerralla kuntoon.


Tutustu WiseCRM:ään tarkemmin

Opasvideo: WiseCRM - Kontaktien hallinta

Yritykset, yhteisöt ja henkilöt, kontaktien ja aktiviteettien hallinta napakalla 4 minuutin opasvideolla.

Lue lisää

WiseCRM:n hakutyökalun toiminta

Uusi työkalu helpottaa hakujen tekemistä CRM:ssä ja toimii keskeisenä osana markkinoinnin automaatioita.

Lue lisää

WiseCRM - Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet ja roolien hallinta

Videosta voit tutustua uuden käyttäjän lisäämiseen, käyttöoikeuksien muokkaamiseen ja roolien hallintaan.

Lue lisää


CRM-ohjattu WisePlatform

WisePlatform on CRM-ohjattu järjestelmä yritysten asiakkuuksien hallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Se on kokonaisvaltainen ratkaisu yritysten liiketoiminnan digitalisointiin.

Lue lisää