Ohje - WiseMarketing: Tiedonkeräystyökalu ja ehdollinen alue | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseMarketing: Tiedonkeräystyökalu ja ehdollinen alue (tarkentavat kysymykset)

Usein kyselyissä kannattaa kysyä myös vastaajilta perustelua jollekin heidän antamalleen vastausvaihtoehdolle. Tarkentavia kysymyksiä vastaajien antamiin vastauksiin voidaan muodostaa ns. ehdollisen alueen avulla.

Ehdollisen kysymyksen muodostamisessa on kaksi vaihetta:

1. Lisätään "ehdollinen alue" -elementti sisältöalueelle ja määritetään kynäikonin takaa ehdot, jotka aktivoivat tarkentavan lisäkysymyksen näkymään.

2. Siirretään lisäkysymyksen elementti ehdollisen alueen sisään ja muotoillaan tarkentava kysymys.

Ohje ehdollisten kysymysten muotoiluun

1. Ehdollisen kysymyksen rakentaminen aloitetaan raahaamalla "sisältö"-kohdan alta "ehdollinen alue" -elementti sisältöalueelle.

Huom. Jotta kysymyksiä on helppo muokata myöhemmässäkin vaiheessa, ehdollinen alue kannattaa sijoittaa sisältöalueella loogisesti sen kysymyksen alapuolelle, mihin se liittyy.

Ehdollisen kysymyksen rakentaminen aloitetaan raahaamalla "sisältö"-kohdan alta "ehdollinen alue" -elementti sisältöalueelle.


2. Klikataan "ehdollinen alue" -elementistä kynäikonia, jolloin sivun oikeaan reunaan aukeaa ehdollisen kysymyksen asetukset.Klikataan "ehdollinen alue" -elementistä kynäikonia, jolloin sivun oikeaan reunaan aukeaa ehdollisen kysymyksen asetukset.


3. Valitaan "Lisää sääntö"-kohdan alta alasvetovalikosta se lomakkeen kysymys, johon ehdollisen alueen täsmentävä kysymys liittyy.

Alasvetovalikossa näkyy kaikki kyselyssä olevat kysymykset. Valitaan alasvetovalikosta se kysymys, johon ehdollisen alueen tarkentava kysymys liittyy.


4. Valitaan tämän jälkeen alasvetovalikosta kaikki ne kyseisen kysymyksen vastausvaihtoehdot, jotka aktivoivat tarkentavan lisäkysymyksen näkymään vastaajille.

Valitaan alasvetovalikosta yksi kerrallaan kaikki halutut vastausvaihtoehdot, jotka aktivoivat lisäkysymyksen.


5. Kun kaikki vastausvaihtoehdot (jotka aktivoivat ehdollisen lisäkysymyksen näkymään vastaajille) on valittu alasvetovalikosta, klikataan "Lisää", jolloin sääntö muodostuu.

Kun kaikki vastausvaihtoehdot on valittu, klikataan "Lisää".


6. Jotta ehdolliselle kysymysalueelle määritelty sääntö tallentuu, tulee vielä muistaa klikata "Aseta"-painiketta.

Kun ehdollisen alueen sääntö on saatu asetettua, voidaan siirtyä valitsemaan ja kirjoittamaan kysymys, joka tulee vastaajille näkyville vain siinä tapauksessa, jos heidän vastauksensa täyttävät ehdollisen alueen säännöt.


Lopuksi tallennetaan tehty sääntö, klikkaamalla "Aseta".


7. ​​​​​​​Raahataan haluttu kysymyselementti oikean reunan editorista ehdollisen alueen sisään.Raahataan haluttu kysymyselementti ehdollisen alueen sisään.


8. Muotoillaan kysymys ehdollisen alueen sisään.

Vastaajia voidaan esimerkiksi pyytää perustelemaan omin sanoin tarkemmin heidän antamansa vastausvaihtoehdot.

Muotoillaan kysymys.


9. Kyselyyn voi muodostaa niin monta ehdollista aluetta kysymyksineen kuin on tarpeellista.

Esimerkkikuvassa on muodostettu kaksi ehdollista aluetta, joista ensimmäinen aktivoituu vastausvaihtoehdoilla 0-6. Toinen kysymys aktivoituu, jos vastaaja valitsee vastausvaihtoehdon 7-10.

Kyselyyn voi muodostaa useita ehdollisia alueita kysymyksineen.


10. Klikataan lopuksi

→ "Tallenna".


Valmis kysely voidaan upottaa yrityksen kotisivuille tai lähettää asiakkaille sähköpostiin liitettynä linkkinä (huom. varsinaista kyselylomaketta ei voida upottaa suoraan sähköpostiviestiin).


Muut tiedonkeräystyökaluun liittyvät ohjeet