WiseMarketing (markkinoinnin työkalut) - tutoriaalit


Sisältö

1. Sähköpostimarkkinointi

1.1. Sähköpostimarkkinoinnin lähettäminen

 • Uuden viestin luominen
 • Viestin perustietojen lisääminen
 • Viestin sisällön muotoilu
 • Vastaanottajien määrittely
 • Lähetys / Ajastaminen

1.2. Postituslistojen luominen

2. Tapahtumat

3. Tiedonkeräys


Sähköpostimarkkinoinnin työkaluun siirrytään

→ "Markkinointi"
→ "Sähköpostimarkkinointi"
→ "Sähköpostit"

Sähköpostimarkkinoinnin etusivulla näkyy listauksena

 • lähetetyt sähköpostit,
 • ajastetut sähköpostit
 • luonnokset

Näkymää ja sarakkeita pääsee muokkaamaan oikean ylälaidan ratas-ikonista.


Uuden viestin luominen
Siirrytään sähköpostimarkkinointiin järjestelmän hallintapuolelta kohdasta:

→ "Markkinointi"
→ "Sähköpostimarkkinointi"
→ "Sähköpostit"

Luodaan uusi sähköpostiviesti klikkaamalla sivun yläreunasta

"Lisää sähköposti" -painiketta.
Uusi viesti luodaan sähköpostimarkkinoinnin etusivun yläreunan "Lisää sähköposti" -painikkeella.


Viestin perustietojen lisääminen

Perustiedot välilehdellä määritellään

 • sähköpostin nimi
 • sähköpostin aihe
 • tagit
 • sähköpostin pohja
 • viestin lähettäjä
 • tilauksen peruutusryhmä

Kun perustiedot ovat valmiina, klikataan →"Seuraava".

Kun viestin perustiedot on täytetty, klikataan "Seuraava" ja siirrytään määrittämään viestin sisältö.


Viestin sisällön määrittäminen ja muotoilu

"Sisältö"-välilehdellä määritellään lähetettävän viestin sisältö. Sisältönä voidaan tuoda esimerkiksi kotisivujen etusivu tai mikä tahansa muu artikkelihallinnan artikkeli. Sisällön voi myös rakentaa alusta alkaen itse oikean reunan sisältöeditorilla.

Tällä välilehdellä sisältöä voidaan esikatsella ja viestistä voidaan lähettää testiposti haluttuihin sähköpostiosoitteisiin.

"Sisältö"-välilehdellä määritellään lähetettävän sähköpostin sisältö. Viesti voidaan myös esikatsella ja lähettää testipostina sähköpostiin.


Vastaanottajien määrittely / postituslistan valinta

Järjestelmään on ennen postituksen lähettämistä pitänyt luoda postituslistat.

Valitaan haluttu postituslista listalta laittamalla rasti ruutuun.

Kaikkein ylimmästä rastista pääsee valitsemaan kaikki postituslistat kerralla.Valitaan haluttu postitusryhmä listalta laittamalla rasti ruutuun.


Lähetys / Ajastus

"Lähetys"-välilehdellä nähdään yhteenveto, mitä viestiä ollaan lähettämässä ja mille postituslistalle.

Lähetys-kohdassa määritetään halutaanko viesti lähettää heti vai ajastaa lähtemään myöhempänä ajankohtana.

Valitaan haluttu toiminto ja painetaan "lähetä"-nappia.

Tämän jälkeen viesti näkyy sähköpostien listauksessa joko lähetettynä tai ajastettuna viestinä. Ajastettuja viestejä on mahdollista vielä muokata tai peruuttaa niiden lähetys.

"Lähetys"-välilehdeltä voidaan lähettää viesti heti tai ajastaa se lähtemään myöhempänä ajankohtana.


1.2. Postituslistojen luominen


2. Tapahtumat


Tiedonkeräys