WiseMarketing (markkinoinnin työkalut) - tutoriaali

Tutoriaali on tarkoitettu WisePlatformin käytön tueksi varsinkin järjestelmän käytön alkuvaiheessa. Se sisältää kirjallisia ohjeita ja sekä videoita markkinoinnin työkalujen käytöstä.
 • ​​​​​​​Tutoriaalin pääsivulta löytyy lyhyt ohje sekä kuvakaappaus jokaisesta aihealueesta.
 • Tarkemmat vaiheittaiset ohjeet ja sekä opastusvideot avautuvat uuteen ikkunaan sivulla olevista linkeistä.


WisePlatformin toiminnallisuuksia hallitaan järjestelmän admin- eli hallintapuolelta.
Järjestelmän hallintapuolelle pääsee siirtymään kahdella tavalla:

1. Kirjoitetaan selaimen osoiteriville admin.yrityksendomain.fi ja kirjaudutaan palveluun sisään.

2. Kirjaudutaan yrityksen nettisivujen kautta sivuille ja valitaan ylävalikosta CRM / Myynti / Markkinointi / Taloushallinto

1.1. Ennen lähettämistä valmisteltavat listat ja ryhmät

Ennen varsinaisen sähköpostimarkkinoinnin lähettämistä tulee järjestelmään olla luotuna seuraavat listat ja ryhmät:
 • Lähettäjäosoitteet (kenen kaikkien nimissä sähköposteja voidaan lähetetään)
 • Postituslistat (erilaiset vastaanottajaryhmät, joille viestit halutaan lähettää)
 • Peruutusryhmät (mitä viestejä vastaanottaja ei enää jatkossa saa, mikäli peruuttaa tilauksen)

Kaikille niille, jotka haluavat lähettää sähköpostimarkkinoinnin kautta viestejä, on luotava järjestelmään lähettäjäosoitteet.

Lähettäjäosoitteita pääsee lisäämään / poistamaan järjestelmän hallintapuolelta:

→ "Markkinointi"
→ "Sähköpostimarkkinointi"
→ "Lähettäjät"

Uusi lähettäjäosoite lisätään sivun yläreunasta

→ "Lisää uusi lähettäjäosoite"

Järjestelmään täytyy olla lisättynä lähettäjäosoitteet, joista sähköpostiviestejä halutaan lähettää.


Ennen sähköpostimarkkinoinnin viestien lähettämistä täytyy järjestelmään olla luotuna postituslista(t).

Postituslistojen pääsivulla voi tarkastella luotuja listoja sekä muokata niiden nimiä. Lisäksi postituslistoja voidaan lisätä tai poistaa tästä näkymästä.


Järjestelmään pystyy luomaan useita erilaisia peruutusryhmiä. Näin viestin vastaanottajat voivat poistaa itsensä esimerkiksi tarjouspostien vastaanottajalistalta, mutta saavat edelleen yrityksen muun viestinnän.


Sähköpostimarkkinoinnin työkalu / etusivu

Sähköpostimarkkinoinnin työkaluun siirrytään

→ "Markkinointi"
→ "Sähköpostimarkkinointi"
→ "Sähköpostit"

Sähköpostimarkkinoinnin etusivulla näkyy listauksena

 • lähetetyt sähköpostit,
 • ajastetut sähköpostit
 • luonnokset

Näkymää ja sarakkeita pääsee muokkaamaan oikean ylälaidan ratas-ikonista.

Sähköpostimarkkinoinnin etusivulla näkee listauksena lähetetyt sähköpostit, ajastetut sähköpostit sekä viestien luonnokset.


Uuden viestin luominen

Siirrytään sähköpostimarkkinointiin järjestelmän hallintapuolelta kohdasta:

→ "Markkinointi"
→ "Sähköpostimarkkinointi"
→ "Sähköpostit"

Luodaan uusi sähköpostiviesti klikkaamalla sivun yläreunasta

"Lisää sähköposti" -painiketta.
Uusi viesti luodaan sähköpostimarkkinoinnin etusivun yläreunan "Lisää sähköposti" -painikkeella.


Vaihe 1: Viestin perustietojen lisääminen

Perustiedot välilehdellä määritellään

 • sähköpostin nimi
 • sähköpostin aihe
 • tagit
 • sähköpostin pohja
 • viestin lähettäjä
 • tilauksen peruutusryhmä

Kun perustiedot ovat valmiina, klikataan →"Seuraava".

Kun viestin perustiedot on täytetty, klikataan "Seuraava" ja siirrytään määrittämään viestin sisältö.


Vaihe 2: Viestin sisällön määrittäminen ja muotoilu

"Sisältö"-välilehdellä määritellään lähetettävän viestin sisältö. Sisältönä voidaan tuoda esimerkiksi kotisivujen etusivu tai mikä tahansa muu artikkelihallinnan artikkeli. Sisällön voi myös rakentaa alusta alkaen itse oikean reunan sisältöeditorilla.

Tällä välilehdellä sisältöä voidaan esikatsella ja viestistä voidaan lähettää testiposti haluttuihin sähköpostiosoitteisiin.

"Sisältö"-välilehdellä määritellään lähetettävän sähköpostin sisältö. Viesti voidaan myös esikatsella ja lähettää testipostina sähköpostiin.


Vaihe 3: Vastaanottajien määrittely / postituslistan valinta

Järjestelmään on ennen postituksen lähettämistä pitänyt luoda postituslistat.

Valitaan haluttu postituslista listalta laittamalla rasti ruutuun.

Kaikkein ylimmästä rastista pääsee valitsemaan kaikki postituslistat kerralla.Valitaan haluttu postitusryhmä listalta laittamalla rasti ruutuun.


Vaihe 4: Lähetys / Ajastus

"Lähetys"-välilehdellä nähdään yhteenveto, mitä viestiä ollaan lähettämässä ja mille postituslistalle.

Lähetys-kohdassa määritetään halutaanko viesti lähettää heti vai ajastaa lähtemään myöhempänä ajankohtana.

Valitaan haluttu toiminto ja painetaan "lähetä"-nappia.

Tämän jälkeen viesti näkyy sähköpostien listauksessa joko lähetettynä tai ajastettuna viestinä. Ajastettuja viestejä on mahdollista vielä muokata tai peruuttaa niiden lähetys.

"Lähetys"-välilehdeltä voidaan lähettää viesti heti tai ajastaa se lähtemään myöhempänä ajankohtana.


Tapahtumatyökaluun siirrytään järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla

→ "Markkinointi"

→ "Tapahtumat"

Uusi tapahtuma lisätään klikkaamalla sivun yläreunasta

→ "Lisää tapahtuma"

Tapahtumahallinnan pääsivulta näkee käynnissä olevat sekä tulevat tapahtumat. Uusi tapahtuma lisätään sivun "Lisää tapahtuma" -painikkeesta.


Vaihe 1: Tapahtuman perustietojen lisääminen

"Tapahtuman tiedot" -välilehdellä määritetään mm.

 • tapahtuman nimi
 • kirjoitetaan tapahtumakuvaus
 • alkamis- ja päättymisajat
 • tapahtumapaikka.

Tässä vaiheessa asetetaan myös mahdolliset kiitosviestit sekä sähköpostivahvistukset osallistumisesta.

"Tapahtuman perustiedot" -välilehdellä määritetään nimensä mukaisesti tapahtuman perustiedot.


Vaihe 2: Ilmoittautumislomakkeen kysymykset

"Yksilöidyt kysymykset" -välilehdellä määritetään kysymykset, jotka tapahtumaan ilmoittautuvalta halutaan ilmoittautumislomakkeella kysyä.

Henkilötiedot-elementin kynäikonin takaa pääsee esimerkiksi määrittäämään, mitä henkilötietoja halutaan kysyä (osoite, maa, syntymäaika, puhelin, tehtävänimike, henkilötunnus).

"Yksilöidyt kysymykset" -välilehdellä määritetään ilmoittautumislomakkeella kysyttävät kysymykset.


Vaihe 3: Kutsuttavien listan laatiminen

Kutsuttavien listan sekä kutsun laatimisen voi tehdän kummassa tahansa järjestyksessä. Halutessaan voi siis ensin muotoilla kutsun ja vasta tämän jälkeen muodostaa kutsuttavien postituslistan.

Tapahtumaan kutsuttavat henkilöt määritetään välilehdellä

→ "Kutsuttavat"

Valitaan vielä tämän alta

→ "Kutsuttavat"

Klikataan oikeasta yläkulmasta

→ "Kutsu henkilöitä"

Kutsuttavat henkilöt määritellään "kutsuttavat"-välilehdellä.


Vaihe 4: Kutsun laatiminen

Tapahtumakutsu laaditaan välilehdellä

→ "Kutsuttavat"

ja valitaan tämän alta vielä

→ "Kutsu"

Kutsu laaditaan samanlaisella sisältöeditorilla kuin järjestelmän artikkelit tai sähköpostimarkkinointiviestit.

Kutsua voi esikatsella sekä lähettää siitä testiviestin haluamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Kutsu voidaan lähettää milloin tahansa uudelleen halutulle kohderyhmälle (kaikille / ilmoittautuneille / ei ilmoittautuneille / ei lähetetyille / ei avanneille)

Järjestelmään on luotu myös "muistutusviesti"-toiminto, jonka avulla tapahtumaan ilmoittautuneille pystyy muotoilemaan uuden viestin. Toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtumasta muistuttamiseen tai jonkun ennakkomateriaalin lähettämiseen.

Kutsu laaditaan omalla "kutsu"-välilehdellä.


Vaihe 1: Uuden tiedonkeräyslomakkeen luominen ja perusasetukset

Tiedonkeräystyökalu löytyy järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla

→ "Markkinointi"

→ "Tiedonkeräys"

Uusi tiedonkeräyslomake luodaan klikkaamalla sivun yläreunasta

→ "Uusi tiedonkeruulomake"

Uusi tiedonkeräyslomake luodaan klikkaamalla tiedonkeräystyökalun sivun yläreunasta "Uusi tiedonkeruulomake".


Vaihe 2: Kyselyn muotoilu editorin avulla

​​​​​​​Kysely muotoillaan tiedonkeräystyökalun editori-välilehdellä. Oikean reunan sisältöeditorista voidaan:

 • raahata eri elementtejä haluttuun kohtaan kyselylomakkeen sisältöalueelle.
 • klikata haluttua elementtiä, jolloin se ilmestyy lomakkeen viimeiseksi.


Tiedonkeräystyökalun editori toimii samalla tavalla kuin artikkelihallinnan sisältöeditori. Oikean reunan editorista raahataan tai klikataan halutut sisällöt sisältöalueelle.


Vaihe 3: Kyselyn upottaminen kotisivuille artikkeliin

Tiedonkeräystyökalulla luodun valmiin kyselylomakkeen saa upotettua kotisivuille artikkeliin.

Huom. Ennen kyselylomakkeen upottamista artikkeliin täytyy järjestelmään olla luotuna sekä kyseinen artikkeli että kyselylomake.

Artikkelihallinnassa artikkelin muokkaustilassa valitaan oikean reunan sisältöeditorista "Tiedonkeräys"-elementti, joka raahataa (tai klikataan) artikkelin sisältöalueelle.


Luodaan ensin artikkelihallintaan artikkeli, johon kysely halutaan upottaa. Tuodaan tiedonkeräys-elementti sisältöeditorista artikkelin sisältöalueelle ja siirrytään valitsemaan oikea kyselylomake.


Tukiportaali

WiseNetworkin tukiportaalista löytyy kirjallisia ohjeita, videoita sekä usein kysyttyjä kysymyksiä WisePlatform-järjestelmän käytöstä.

Lue lisää